TGM - slavnostní shromáždění

25.02.2014 12:31

TGM – slavnostní shromáždění

03.03.2014 16:00 Praha

Při příležitosti letošního 164. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka proběhne v pondělí 3. března od 16 h v budově Senátu PČR slavnostní setkání, pořádané CČSH a Senátem. V programu vystoupí s pozdravy, projevy a reflexemi patriarcha CČSH ThDr. Tomáš Butta, Th.D., 1. místopředsedkyně Senátu PČR PaedDr. Alena Gajdůšková a pražský biskup CČSH Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., a další. Na programu jsou rovněž přednášky prof. ThDr. Hanse Schwarze, Dr.h.c. mult. „Češi a Němci na příkladu Lutherova poměru k Husovi“ a prof. PhDr. Jaroslava Kučery, CSc., „Nelehké budování státu. Češi a Němci v první Československé republice“. Následovat má Vystoupení Komorního pěveckého sboru KVINTUS s uměleckým vedoucí Jiřím Doubkem za klavírního doprovodu Ireny Špinlerové a vystoupení pěveckého souboru Kolorit s uměleckým vedoucím Petrem Kafkou. Závěr shromáždění bude patřit diskuzi. Projekt je uskutečněn za laskavé podpory Parlamentu a Ministerstva kultury.

zdroj: www.ccsh.cz